Xento

jul 11 2019

Omgevingswet

Omgevingswet in 2021 In Nederland hebben we veel regels over de leefomgeving. Door goede initiatieven worden er regels ingediend die niet in de wet worden uitgevoerd. Vanaf 2021 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. Dat is 1 wet, 1 loket, 1 procedure – en die gaat van 26 naar 8 weken. Het is dus eenvoudiger, sneller en goedkoper. Je kunt dus vanaf 2021 in één oogopslag zien welke regels gelden in jouw omgeving. Denk dan aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen ect. Zo blijft de kwaliteit van jouw omgeving in orde. Binnen …