Xento

jul 11 2019

Omgevingswet

Omgevingswet in 2021 In Nederland hebben we veel regels over de leefomgeving. Door goede initiatieven worden er regels ingediend die niet in de wet worden uitgevoerd. Vanaf 2021 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. Dat is 1 wet, 1 loket, 1 procedure – en die gaat van 26 naar 8 weken. Het is dus eenvoudiger, sneller en goedkoper. Je kunt dus vanaf 2021 in één oogopslag zien welke regels gelden in jouw omgeving. Denk dan aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen ect. Zo blijft de kwaliteit van jouw omgeving in orde. Binnen …

jun 18 2018

De regels rond aansprakelijkheid bij letsel? De expert in letselschade heeft het antwoord

Heeft u een ongeluk gehad en wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Schakel dan altijd een expert op het gebied van letselschade in. Wilt u een verantwoordelijke aansprakelijk stellen voor uw schade en letsel? Schakel dan de hulp van het Letselteam in. Zij verzekeren u van een veilige, snelle en inzichtelijke aanpak bij het regelen van de aansprakelijkheid bij letselschade en helpen u bij het berekenen van een schadevergoeding. Diegene die het letsel heeft veroorzaakt, zal in een enkel geval de aansprakelijkheid accepteren. Maar ga er maar vanuit dat er discussie plaats zal vinden. Heeft u …