Xento
Image default
Rechten

Omgevingswet

Omgevingswet in 2021

In Nederland hebben we veel regels over de leefomgeving. Door goede initiatieven worden er regels ingediend die niet in de wet worden uitgevoerd. Vanaf 2021 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. Dat is 1 wet, 1 loket, 1 procedure – en die gaat van 26 naar 8 weken. Het is dus eenvoudiger, sneller en goedkoper. Je kunt dus vanaf 2021 in één oogopslag zien welke regels gelden in jouw omgeving. Denk dan aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen ect. Zo blijft de kwaliteit van jouw omgeving in orde. Binnen de regels is er veel ruimte voor initiatief. Bijvoorbeeld:

  • Met je buren in eigen energieopwekking voorzien.

  • Je garage ombouwen tot bedrijfsruimte.

  • Van een leeg stuk land een speelveld maken.

  • De oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café.

Ook heb je met de Omgevingswet meer te zeggen over je directe omgeving. Zo kun je bijvoorbeeld met overheid en ontwikkelaars van tevoren meedenken over grote bouwprojecten. 

Kerninstrumenten

De omgevingswet bundelt alle wetten voor de leefomgeving. Maar hoe gebeurt dat? Hier vertel ik wat de 6 kerninstrumenten zijn:

  1. Omgevingsvisie: Is een strategische en integrale langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving. Het is verplicht voor Rijk, provincie en gemeente.

  2. Programma’s: Programma’s maken de doelen van de omgevingsvisie concreet. Indien nodig met een programmatische aanpak.

  3. Decentrale regels: Is dat elk bestuursorgaan een gebiedsdekkende regeling heeft met alle regels voor de fysieke leefomgeving.

  4. Algemene rijksregels: Is een algemene rijksregel voor activiteiten beschermen de leefomgeving. Initiatiefnemers weten hierdoor vooraf wat de mogelijkheden zijn en hoeven geen vergunning aan te vragen.

  5. Omgevingsvergunning: Is een omgevingsvergunning dat alleen nodig is als de algemene rijksregels niet volstaan. Deze kan worden aangevraagd bij één loket.

  6. Projectbesluit: Is een projectbesluit dat nodig is voor ingrijpende en ingewikkelde projecten waarbij een publiek belang speelt.

 

Bezoek de website voor meer info : https://rdmg.nl/wet-en-regelgeving/omgevingswet/