Xento
Image default
Bedrijven

Computer Numerical Control

Wanneer je in de metaalindustrie werkt heb je waarschijnlijk al vaker gehoord van de term CNC of ook wel computer numerical control. Dit is een techniek die computergestuurd is en eind jaren vijftig van de vorige eeuw bestond. Eerst werd er voor CNC gebruik gemaakt van analoge computers. Wat betekent CNC nu? Nu is CNC nog steeds dezelfde techniek, alleen wordt er gebruik gemaakt van digitale computers. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de industrie op grote schaal replica’s van producten kon produceren. Wat betekent CNC nog meer? Lees verder als je benieuwd bent hiernaar.

Productietechniek

De techniek achter CNC begon met machines die van tevoren werden geprogrammeerd door mensen. Deze machines waren geprogrammeerd om een bepaald patroon te kunnen volgen. Hiermee werd de industrie nog meer automatisch. Nu was het mogelijk om veel exemplaren van hetzelfde product te maken in een snelle tijd, zonder dat hier verder nog mensen voor nodig waren. Later werd wel duidelijk dat elke aanpassing, hoe klein ook, tot gevolg hadden dat het programmeren helemaal opnieuw moest. Dat was niet handig en bovendien werd het erg duur allemaal, want het was ook tijd die erin ging zitten. Sinds dit aan het licht is gekomen worden er dus de digitale computers gebruikt. Nu is het makkelijk om een kleine aanpassing te doen, dat is op een digitale computer zo gedaan. Het kost weinig tijd en je kan snel weer verder.

Werkzaamheden

Onder CNC vallen twee soorten werkzaamheden. De te verspanen werkzaamheden en de niet-verspanende activiteiten. Onder de te verspanen werkzaamheden verstaan we de bewerkingen waarbij er restafval is. Dit kan het snijden van plaatwerk zijn, om maar een voorbeeld te noemen. Restmateriaal kan hier vaak worden hergebruikt voor andere dingen. Onder niet-verspanende activiteiten ontstaat er geen restafval. Dit zijn vaak machines die frezen of lassen. Dit is een CNC activiteit die dus geen extra kosten met zich meebrengt. Er kan bij CNC gebruikt worden gemaakt van heel veel computergestuurde diensten. Om een aantal voorbeelden te noemen kan er bijvoorbeeld gebruikt worden gemaakt van lasersnijden, plasmasnijden, autogeensnijden, kanten, frezen, lassen en robotlassen. Natuurlijk zijn er nog meer mogelijkheden.

https://cncnederland.nl/cnc/