Xento
Image default
Zorg

Dagbesteding in Zeeland met een missie

Voor sommige kinderen is het leven net wat lastiger dan voor de rest. Dit zijn kinderen met een ‘rugzakje’. Ze hebben een beperking, lichamelijk of verstandelijk, of ze hebben dingen meegemaakt die ze moeilijk kunnen verwerken. Dan kan dagbesteding in Zeeland op een zorgboerderij heel goed werken. In een natuurlijke omgeving, waar ze bezig zijn met het werk op de boerderij, kunnen ze zichzelf zijn en ontdekken waar hun talenten liggen. Dit sterkt het kind in zijn zelfvertrouwen en daardoor kunnen andere (gedrags)problemen ook worden aangepakt. Op een zorgboerderij in Ovezande is altijd professionele begeleiding aanwezig. Het programma voor je kind wordt geheel op hem of haar afgestemd.

Werken met paarden vinden veel kinderen leuk

Zorgboerderij SAM-en werkt met paarden. Voltigeren is hun specialiteit. Veel kinderen vinden het heerlijk om de paarden te verzorgen. Zelfs hun stallen uitmesten zien ze als een uitdaging en niet als een verplichte opdracht. De dagbesteding in Zeeland op een zorgboerderij spreekt dan ook veel kinderen aan. Heeft je kind een time-out van school en wil je dat hij of zij deze tijd zinvol besteedt om aan zichzelf te werken? Ook dan kan dagbesteding op een zorgboerderij een hele goede keuze zijn. Ondertussen moet er natuurlijk worden gewerkt aan een terugkeer in het reguliere onderwijs. Daaraan kan tijdens de dagbesteding aandacht worden besteed.

Vergoeding van de kosten

 De bijdrage die ouders moeten betalen voor dagbesteding in Zeeland kan soms een belemmering zijn. Het is dan goed om te weten dat er verschillende mogelijkheden zijn om hiervoor subsidie te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld via het PGB als je kind dit heeft. Maar ook het Centrum voor Jeugd en Gezin van je gemeente kan je verder helpen. Jeugdzorg is een specifieke taak van de gemeente. Daarnaast zijn er mogelijkheden via ZIN (Zorg in Natura). Zorgboerderij SAM-en in Ovezande is officieel erkend en aangesloten bij het netwerk van zorgboerderijen in Zeeland.

https://www.sam-en.nl/