Xento
Image default
Zakelijk

Kachelpijp en wetgeving

Rookkanaal en wetgeving

In het Bouwbesluit van 1992 worden de technische staat en eisen geregeld van een woning in Nederland. Zo ook voor rookkanalen en kachelpijpen. Zo valt onder meer in het Bouwbesluit te lezen dat een kachelpijp, rookkanaal of koker (dat fungeert als afvoer voor rook) volgens de NEN 6062 brandveilig moet zijn. Dit houdt onder meer in dat de buitenkant van een rookkanaal tot maximaal 75 graden Celsius mag stijgen.

Woningwet 1991

De veiligheid van constructies en gebouwen is ook geregeld in de in 1991 opgestelde Woningwet. In deze wet is bepaalt dat voor bouw of installatie van een schoorsteen geen vergunning noodzakelijk. Echter is dit wel het geval indien er grote veranderingen moeten worden verricht aan de draagconstructie binnen het huis. Er dient wel een vergunning te worden aangevraagd indien het rookkanaal aan de buitenkant van de woning wordt gemonteerd.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staan dus eisen vermeld wat betreft een rookkanaal. Hier moet het rookkanaal uiteraard aan voldoen. Zo zijn er onder meer eisen opgesteld met betrekking tot het rookkanaal zelf, de onbrandbaarheid van de stookplaats en de omgeving. Ook moet er minimaal 15 meter zitten tussen de uitmonding van een schoorsteen en een brandgevaarlijk dak. Al deze eisen zijn landelijk en terug te lezen in het bouwbesluit van 1992.

TNO Indien een rookkanaal is geplaatst kan de Bouw- en Woningtoezicht dienst controle uitoefenen. Zij keuren volgens de NEN-normen en Europese normen het rookkanaal. De keuringen en NEN-normen wat betreft materialen worden veelal gekeurd door het TNO. Het is dan ook belangrijk materialen te gebruiken die volgens het TNO zijn gekeurd. Anders bestaa een grote kans dat het rookkanaal wordt afgekeurd en alles dient te worden afgebroken of te worden vervangen. Dit zorgt uiteraard voor veel hogere kosten.

Materialen die officieel zijn goedgekeurd kosten dus misschien wel iets meer, maar kunnen uiteindelijk goedkoper zijn dan het kopen van de verkeerde goedkopere materialen. Daarnaast is het uiteraard ook nog eens veel veiliger. 

Meer info? Kijk eens op de website van www.warmteshop.eu

Bezoek de website voor meer info : https://warmteshop.eu