Xento
Image default
Woning en Tuin

Hoe belangrijk is een bouwkundige keuring Arnhem?

Met de aankoop van vastgoed is steevast een behoorlijk aanzienlijk bedrag gemoeid. Meer dan waarschijnlijk hebben we je hiermee helemaal niets nieuws gezegd, integendeel. Wanneer je op het punt staat om een bepaalde woning te kopen in bijvoorbeeld Arnhem dien je, je dan ook altijd de vraag te stellen of het vastgoed in kwestie wel of niet een goede investering is. Dat is een belangrijke vraag, maar het antwoord op die vraag valt helaas in de praktijk veelal niet zo eenvoudig te geven, integendeel. Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring Arnhem kan daar echter wel degelijk voor zorgen. De uitkomst van een dergelijke keuring geeft je immers altijd precies aan met welke mogelijke kosten je op korte en lange termijn rekening zal willen en moeten houden.

Welke problemen stellen er zich vaak bij vastgoed kopen?

Voor menig aantal mensen die van plan zijn om vastgoed te kopen in Arnhem of omgeving geldt dat ze het gevoel hebben dat ze niet over alle relevante informatie beschikken. Dat is best mogelijk. Sterker nog, in de praktijk is dat inderdaad zeer vaak het geval. Dat is het gevolg van het feit dat mensen er niet voor kiezen om een beroep te doen op een bouwkundig expert. Voor deze expert geldt dat hij of zij over de mogelijkheid beschikt om een volledige controle uit te voeren van het pand dat men wenst aan te schaffen. Het gaat hierbij wel alleen om een visuele controle. 

Wie voert een bouwkundige keuring Arnhem uit? 

Zoals de informatie hierboven reeds heeft aangegeven wordt een bouwkundige keuring Arnhem uitgevoerd door een zogenaamde bouwkundig expert. Het gaat hierbij om een persoon die zoals de naam reeds aangeeft over een bepaalde kennis en expertise beschikt m.b.t. vastgoed. Tijdens de visuele controle worden er eigenlijk twee zaken gecontroleerd. Het gaat hierbij om de volgende:

  1. Is er sprake van bepaalde schade aan het pand in kwestie? 

  2. Is er sprake van eventueel achterstallig onderhoud? 

De bevindingen van de bouwkundig expert zullen uiteindelijk worden opgenomen in het bouwkundig rapport. Dat document kan zeer belangrijk blijken te zijn. De inhoud van dit rapport kan namelijk in de praktijk worden gebruikt tijdens de onderhandelingen die worden gevoerd. De inhoud van een dergelijk rapport zorgt er in de praktijk niet zelden voor dat de vraagprijs voor het vastgoed in kwestie aanzienlijk kan worden gedrukt. Dat is uiteraard niet onbelangrijk. 

Waar dien je verder nog rekening mee te houden?

Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring Arnhem brengt als vanzelfsprekend in de praktijk ook bepaalde kosten met zich mee. Hoeveel deze kosten exact bedragen is afhankelijk van meerdere factoren. Zo is er niet alleen de omvang van het vastgoed, wat bovendien ook te denken van de bouwkundig expert waar je een beroep op doet? De afstand die hij of zij moet afleggen kan bijvoorbeeld reeds de kostprijs (aanzienlijk) beïnvloeden. Gemiddeld gezien vallen de kosten voor het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring Arnhem echter zeer goed mee. In het geval van een appartement is er doorgaans sprake van een prijskaartje van gemiddeld ongeveer 300 à 325 euro. Gaat het om een echte woning? Dan bedragen de kosten gemiddeld zo’n 500 euro.