Xento
Image default
Bedrijven

Duurzame en groene manier voor elektriciteit

Zonnepanelen en pellet boiler zijn voordelen van een duurzame en groene manier om elektriciteit op te wekken voor thuis of op kantoor. Er zijn verschillende soorten zonnepanelen. De meest bekende zijn de polykristallijnen en monokristallijn zonnepanelen. Zonnepanelen laten geen schadelijke stoffen vrij in het proces van het generen van elektriciteit. Zonnepanelen werken mee aan een schoon, duurzaam milieu. Bovendien helpt het bij de bescherming van ons milieu. Als je zonnepanelen hebt aangeschaft van een goed merk, dan kunnen die wel een levensduur van 25 jaar halen. Eenvoudig zelfs, maar als je een minder bekend merk aanschaft, is de kans zeer groot deze levensduur niet te halen. Uit onderzoek is gebleken dat het nog twee jaar duurt voordat alle zonnepanelen meer energie hebben geproduceerd dan het heeft gekost om ze te ontwikkelen en fabriceren. Daarnaast hebben zonnepanelen ook meer mee gedragen aan de broeikasgassen die er bij de productie de lucht in is geblazen. Goed nieuws, want er komen steeds meer huizen in Nederland bij waarop zonnepanelen zijn geplaats. Eind vorig jaar waren dat er bijna een half miljoen. Dat lijkt veel, maar andersom gerekend heeft nog steeds 92% van de huishoudens een leeg dak. Natuurlijk moet er rekening mee gehouden worden dat niet elk dag geschikt is voor zonne-energie. 40% van de daken is verkeerd georiënteerd, hebben last van schaduw of kunnen het gewicht van de zonnepanelen niet aan. Het aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen wordt ook steeds makkelijk. Het aanbod van installateurs groeit elk jaar en de bedrijven krijgen steeds meer ervaring met de zonnepanelen waardoor we ze wel echte professioneels mogen noemen. Bovendien is er op internet en in tijdschriften steeds meer informatie te vinden. Tenslotte neemt de opbrengt per geïnvesteerde euro langzaam toeneemt. Wil je je opbrengt opmeten? Of weten of je systeem nog goed functioneert? Dan kan je het opmeten met een opbrengstmeter. Het is belangrijk dat jouw systeem in vooral het eerste jaar de beloofde opbrengst haalt.

Bezoek de website voor meer info : http://www.wijsmanduurzaam.nl