Xento
Image default
Banen en opleidingen

Outplacement en Re-integratie tweede spoor en het accepteren van beperkingen

Outplacement of re-integratie tweede spoor begint vaak met de module Acceptatie & Activering. Acceptatie & Activering is de naam voor de module die re-integratieconsulenten geven aan de activiteiten die nodig zijn om een cliënt te helpen bij het accepteren van de beperkingen en de gevolgen daarvan. Die hulp moet zodanig zijn dat een cliënt er weer zin in heeft om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Sommige vakgenoten noemen dit proces ook wel rouwverwerking. Inhoudelijk doet deze term wel recht aan het proces maar ik vind het erg dramatisch klinken en kies dus liever voor de andere benaming.

Acceptatie van groot belang bij outplacement en re-integratie

Om aan te geven welk belang de inzet van Acceptatie & Activering heeft voor een succesvol outplacement- of re-integratietraject het volgende: knappe koppen maakten ooit een lijst met zogenaamde Live Events ofwel; levensgebeurtenissen. Aan duizenden mensen werd gevraagd om op een lijst met gebeurtenissen aan te kruisen welke van deze gebeurtenissen als heel erg en zeer ingrijpend worden ervaren. De onderzoekers kregen erg veel lijsten retour en zagen dat een aantal levensgebeurtenissen door de meeste mensen als heel erg worden ervaren namelijk; het verlies van een dierbare, het krijgen van een ernstige ziekte en het verlies van werk. Bij al deze gebeurtenissen maken de meeste mensen een proces door: rouwverwerking en dit proces verloopt in een aantal stadia.

De meeste cliënten die door een tweede spoor re-integratiebureau begeleid gaan worden hebben niet alleen te maken met het verlies van werk maar ook met het verlies van gezondheid. Je kunt dus stellen dat deze cliënten zijn getroffen door twee life events die in de “top drie” staan. Dubbele ellende dus!

Re-integratie- en outplacementconsulenten zijn niet altijd psychologen en hebben dus niet doorgestudeerd om een verwerkingsproces te begeleiden. Hoe pak je zoiets nu eigenlijk aan?

Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om Acceptatie & Activering te combineren met een andere module zoals Beroepenoriëntatie en/of Online testlokaal. Aan de hand van concrete opdrachten gaat de cliënt aan het werk. Eventuele belemmeringen die zich in dat proces voordoen kun je direct benoemen en bespreken. Beroepenoriëntatie is zo het vehicle om Acceptatie & Activering op gang te brengen / uit te voeren. Als er wordt gekozen voor een andere aanpak dat kan het snel gebeuren dat de re-integratieconsulent goedbedoeld voor psycholoogje speelt en dan zijn de re-integratie-rapen gaar. De kans bestaat namelijk dat consulent en cliënt blijven hangen in het verwerkingsproces.

Sommige cliënten zijn zo zwaar getroffen door het lot dat zij zijn aangewezen op professionele hulpverlening. Zij komen bij een psycholoog of een psychiater terecht. Ook kan de keuze worden gemaakt om de cliënt te adviseren om zich te laten behandelen door een van de geëigende instituten. Het advies kan van de consulent komen, de bedrijfsarts of de huisarts stelt de verwijsbrief op.

Sybren Dijkstra is werkzaam als re-integratiedeskundige bij Werkcontact Re-integratie & Outplacement.

Bezoek de website voor meer info : https://www.outplacementverzekering.nl