Xento
Image default
Aanbiedingen

Ondersteuning bij arbeidsrecht verkrijgt u bij uw advocatenkantoor in Nijmegen

U hoopt er uiteraard nooit mee te maken te krijgen, maar mocht u geconfronteerd worden met arbeidsrechtelijke zaken dan ondersteunt uw advocatenkantoor in Nijmegen u met zijn professionele en betrokken medewerkers. NOME advocaten heeft specialisten op maar liefst acht rechtsgebieden onder één dak geschaard. Bent u ondernemer, bestuurder of directielid van een bedrijf? Dan bent u voor juridische ondersteuning en begeleiding op arbeidsrechtelijk vlak aan het juiste adres bij dit advocatenkantoor in Nijmegen. Ook kunt u er als individuele werknemer terecht.

Wanneer is de hulp van een juridisch specialist nodig?

Of u nu een werkgever of werknemer bent, pas in dienst bent getreden of al richting uw pensioenleeftijd loopt, strubbelingen op de werkvloer zijn niemand vreemd. Op zich een logisch gegeven, want waar meerdere mensen samenwerken bestaan ook verschillende karakters en uiteenlopende meningen. Soms betreft het een conflict met een collega die uw gelijke is, maar is sommige gevallen kan het ook uw leidinggevende of de eigenaar van een bedrijf betreffen. Gelukkig kunnen de meeste conflictsituaties zonder tussenkomst van een derde worden opgelost. Is er echter sprake van een zeer stressvolle werksfeer, dagelijkse confrontaties, een dreigende burn-out of bemerkt u bij uzelf plotseling lichamelijke klachten? Deze voorbeelden indiceren stuk voor stuk dat het tijd is om aan de bel te trekken. Des te sneller, des te beter. Moet u echter tot de conclusie komen dat u er niet of nauwelijks uitkomt, dan wordt het tijd om de hulp van advocatenkantoor in Nijmegen in te schakelen.

Welke zaken vallen er onder het arbeidsrecht?

Dit advocatenkantoor in Nijmegen kan u op elk denkbaar onderwerp dat onder arbeidsrecht valt, ondersteunen en begeleiden. Hierbij kunt u denken aan arbeidsovereenkomsten en pensioenen, maar ook Cao’s en ontslagen. Zowel in het geval van individueel als collectief ontslag kunt u bij dit advocatenkantoor in Nijmegen om begeleiding vragen. Ditzelfde geldt als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, re-integratie en fusies en overnames. Ook wat betreft het opstellen van arbeidscontracten weten de specialisten van dit advocatenkantoor in Nijmegen u feilloos te adviseren.